9 September 2020 (update 12 september 2020: anderhalve meter afstand houden is ook verplicht op de pauzeplaatsen):

Gisteren (8 september 2020) is de vergunning voor de Strade Bianche “Peel en Hei” 2020 verleend. Goed nieuws dus, de tocht gaat definitief door. De gemeente Asten geeft wel aan dat we nagenoeg zeker controle zullen krijgen op handhaving van de regels die gesteld zijn in de vergunning en de extra regels omtrent voorkoming van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus. In verband met dit laatste, willen we als organisatie benadrukken dat je ook als deelnemer hierin een persoonlijke verantwoordelijkheid hebt, of te wel dat je:

  • thuis blijft bij corona gerelateerde klachten,
  • geen handen schudt,
  • 1,5 meter afstand houdt (tijdens het fietsen is 1,5 meter afstand houden niet verplicht), dit geldt ook tijdens de bevoorrading op de pauzeplaatsen,
  • zo vaak mogelijk je handen wast,
  • in de binnenkant van je elleboog hoest en niest,
  • aanwijzingen van de organisatie dient op te volgen,
  • je thuis of bij de auto op de parkeerplaats omkleedt (er is géén
    douchegelegenheid bij start/finish).

Bovenstaande maatregelen zijn ook terug te lezen op de pagina Gedragsregels (onder menu item Praktisch).

De organisatie past de volgende maatregelen toe ter voorkoming van de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus:

De inschrijftafels staan buiten en bij de inschrijftafels staan ‘kuchschermen’ tussen mensen van de organisatie en de deelnemers. Er wordt gestart in volgende tijdvakken:
08.00 – 08.45 uur start 135 km,
08.45 – 09.30 uur start 80 km,
09.30 – 10.15 uur start 55 km.
Hierdoor vertrekken deelnemers gefaseerd en komen verspreid binnen.

Tijdens het fietsen geldt de maatregel van anderhalve meter afstand houden niet, maar weer wel op de bevoorradingsposten. De bevoorrading is afzonderlijk verpakt voor iedere deelnemer, en er staat handgel bij de bevoorradingsposten.

Bij start/finish zijn vaste gemarkeerde looproutes. De afsluiting van de tocht met hamburger en (fris)drank is alleen toegestaan op het buitenterrein van gemeenschapshuis Hart van Heuze (d.w.z. op het aanpalende schoolplein). Tafels op het buitenterrein staan op anderhalve meter afstand van elkaar en er mogen een beperkt aantal mensen aan één tafel zitten (aangegeven via stickers).
Douchegelegenheid is deze editie niet beschikbaar.

Categorieën: Organisatie