21 Mei 2019: Vanuit de organisatie kunnen we melden dat:

  • de vergunning voor ons evenement inmiddels is verleend door de gemeente Asten,
  • de 80 km route op last van Staatsbosbeheer nog wat is aangepast (en in afwachting is van goedkeuring),
  • de inschrijvingsactie (korting op inschrijving t/m 1 mei jl.) ons 30 aanmeldingen heeft opgeleverd,
  • er inmiddels zes sponsors zijn vastgelegd.

Kortom, de voorbereidingen verlopen voorspoedig!